Fjernavleseing av 3 fas måler for 5A måletrafoer. MiniSafe 2 reg

Logg inn for pris og bestilling

Varenr 4580003. Fjernavlest 3 fas kWh måler for måletrafoer 5A. For 3 fas IT nett og 3P+N TN nett. Trafoer inntil 1500/5A. Består av MiniSafe2-reg Varenr 4514697 og 1 stk kWh måler DSZ14WDRS-3x5A-MID Varenr 8201109. FAM14 Varenr 4514240 og FBA14 Varenr 4514243. Løsningen tar 7 moduler.
Leveres med ekstern antenne FA250.

Logg inn for bestilling og priser.
Dersom du ikke har konto kan du registrere kundeavtale: KLIKK HER!

Leverandør:

Beskrivelse

Varenr 4580003. Fjernav-lest 3 fas kWh måler for måletrafoer 5A. For 3 fas IT nett og 3P+N TN nett. Tra-foer inntil 1500/5A. Består av MiniSafe2-reg Varenr 4514697 og 1 stk kWh må-ler DSZ14WDRS-3x5A-MID Varenr 8201109. FAM14 Varenr 4514240, FBA14 Varenr 4514243 og ekstern antenne FA250. Varenr 4514201. Kan utvides med flere enfas målere og/eller flere 3 fas målere. Mål
MiniSafe2-reg 90 x 90 x 31 mm. Mål kWh måler
4 moduler. FAM14 2 modu-ler. FBA14 1 modul. Driftstemperatur MiniSa-fe2-reg 0 til 40⁰ C. Drifts-temp DSZ14DRS -3x80A-MID65A -25
til 55⁰ C.
Driftstemp FAM14 og FBA14 -20 til 50⁰ C.
Programmeres, styres og avleses med appen GFA5.

Leverandør

ELTAKO GmbH